KrematorieKonsulenten

En god bekendt af DKL´s forvaltninger bliver nu knyttet tættere til foreningen. Det drejer sig om Søren Jepsen.

Søren er gået på pension; men han har endnu mange år foran sig og har stadig lyst til at være aktiv inden for krematorieområdet. DKL har derfor lavet en aftale med ham om, at han kan genoplive DKL's konsulenttjeneste. Han er akademiingeniør af bygningsretningen fra 1974, og har siden midten af 1990´erne beskæftiget sig med krematorier. Hans første opgave var for Roskilde Kapel-krematorium, hvor Henning Lektonen betroede ham opgaven med at indhente tilbud på udskiftningen af den gamle Tabo-ovn, og forestå om- og tilbygning til Henning Larsens fornemme bygværk. `

Siden er det blevet til projektering og rådgivning for det nye Bispebjerg Krematorium med 4 ovne og Fælleskrematoriet i Ringsted med 5 ovne. Han har løbende været rådgiver for specielt de sjællandske krematorier indtil de slog sig sammen og oprettede Fælleskrematoriet i Ringsted. Det er også blevet til opgaver i Norge, hvor han blandt andet har været rådgiver på det nye krematorium i Vestfold.

Ved siden af rådgivningen har han også undervist på DKL's kurser for krematoriepersonale. Undervisningen er foregået med blandt andet undervisningsmateriale udarbejdet af Søren. En af hans næste opgaver som konsulent er, at undervise på DKL's grundkursus i Svendborg i oktober 2016.