Formål
Med "Vejledning om urner" vil DKL gerne belyse de forskellige forhold, såvel de praktiske ift. håndteringen af urner på krematorierne, men også de juridiske ift. nedsættelser på kirkegårdene, på privat grund eller spredning over havet.

Det er vigtigt at understrege, at de enkelte krematorie- og kirkegårdsforvaltninger kan fastsætte regler, som afviger fra det beskrevne i "Vejledningen om urner". Derfor bør man kontakte det enkelte krematorium eller kirkegård, så man er orienteret om de gældende regler hos den enkelte forvaltning.  

Se "Vejledningen om urner" her./Files/Dokumenter/Vejledning om urner/Vejledning om urner april 2019.pdf